Státní příspěvek na pořízení pomůcky pro těžce zrakově postižené osoby

Finanční příspěvky na pořízení zvláštní pomůcky poskytují na místně příslušném úřadu práce podle zákona č. 329/2011 Sb. a vyhlášky č. 388/2011 Sb., která ve svém znění mj. specifikuje seznam druhů a typů těchto zvláštních pomůcek, na jejichž pořízení lze uplatnit žádost.

Na lokátory z této kategorie je možné získat státní příspěvek jako na elektronickou orientační pomůcku pro nevidomé a hluchoslepé.

Formulář o příspěvek na zvláštní pomůcku

Úřady práce se při posuzování o přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku řídí shora uvedeným zákonem č. 329/2011 Sb.

Pokud vám bude přiznán nárok na příspěvek, vaše stanovená spoluúčast je obvykle 10% z ceny pomůcky, nejméně však 1000 Kč. To znamená, že na pomůcku v ceně do 1000 Kč nezískáte žádný příspěvek, na pomůcku v ceně 1001 až 10000 Kč získáte příspěvek ve výši ceny pomůcky ponížený o 1000 Kč a na pomůcku v ceně nad 10000 Kč získáte příspěvek ve výši 90% z ceny pomůcky.

Předchozí stránka: Pomůcky k orientaci a hledání věcí | Další stránka: Jak objednat